Μία εταιρική φωτογράφηση μας ανατέθηκε από την εταιρία τουρισμού Visit Meteora που εδρεύει στη Καλαμπάκα. Κύριο θέμα και μόνο…ο στόλος της. Τα πολυτελή λεφωρεία όπως και τα αυτοκίνητα που διαθέτει είναι η δύναμη της εταιρίας για την περιήγηση γύρω από τα Μετέωρα και όχι μόνο καθώς οργανώνει tranfers σε όλη τηνΕλλάδα.